Drie winnaars voor studentenprijsvraag WoodChallenge

Prijswinnaars WoodChallenge 2014

foto: Henk ten Bouwhuis
  

DE WINNAARS
Bij de beoordeling van de inzendingen door de deskundige jury is onder meer rekening gehouden met type inzending, opleidingsniveau, niveau van uitwerking, praktische toepasbaarheid, consistentie in ontwerp en uitvoering, passie en liefde voor en bijdrage aan de promotie van het materiaal hout. Natuurlijk is ook gekeken naar het Challenge-gehalte (getoonde durf en visie). Dat bleek geen eenvoudige opgave.

De jury heeft daarom na uitgebreide discussie besloten alle genomineerden een gedeelde eerste prijs te uit te reiken.

 

   

SummerlaBB, The Hocker en De krachtsverdeling in- en de sterkte van de pen-gat verbinding in houten sluisdeuren

De Pen en Gat Award
De jury heeft gemeend een speciale prijs in het leven te roepen en uit te reiken aan de inzender die een daadwerkelijke bijdrage heeft geleverd aan het wegnemen van belemmeringen voor het gebruik van hout en houtproducten. De Pen en Gat Award wordt dit jaar voor het eerst uitgereikt aan: De krachtsverdeling in - en de sterkte van de pen-gat verbinding in houten sluisdeuren

 

Lees het persbericht en het juryrapport.

NB: op de foto's rust copyright disclaimer