Een houten hoed voor het ijs van Geleen

              

Inschrijver

naam: Martijn Monné
   
Titel inzending: Een houten hoed voor het ijs van Geleen
   
Onderwijsinstelling  
Naam: Technische Universiteit Eindhoven
Faculteit: Bouwkunde
Studierichting: Bouwkunde
Betrokken Vakdocent: dr. ir. A.J.M. Leijten
   
Contactinfo inzender  
Email: m.h.monne@student.tue.nl

Het project

De opdracht was het ontwerpen van een overkapping voor een bestaande ijs- en wielerbaan. Na het bestuderen van allerlei varianten, berekeningen, gesprekken met de opdrachtgever en het maken van een aantal modellen ben ik met dit ontwerp gekomen. Het bestaat uit gebogen houten spanten, rustend op stalen bomen en vakwerken. De bestaande gebouwen zijn zoveel mogelijk intact gelaten en geïncorporeerd in het ontwerp. Het gebruik van hout en grond voor het grootste deel van de constructie beperkt de hoeveelheid energie nodig voor de fabricage van de kap. Door een groot deel van het eigengewicht via gedrukte gedrukte elementen zo direct mogelijk naar de opleggingen te leiden is het materiaalverbruik in de kap nog verder beperkt. De hoog belaste stalen elementen geven een mooi contrast met de houten vlakken.

Motivatie

Ik denk dat deze inzending het verdient te winnen omdat het een erg goed doordacht ontwerp is, waarin hout tot zijn volste recht komt. In de praktijk worden ijsbanen vrijwel altijd volledig in staal uitgevoerd; dit ontwerp laat zien dat hout juist ook in deze toepassing overtuigende voordelen heeft boven staal. De moderne materialen en systemen die het project mogelijk maken verdienen de aandacht van een groter publiek. De ambitie en de ideeën achter het ontwerp zijn actueel, de vorm die eruit volgt is innovatief, praktisch uitvoerbaar en uniek.

NB: op de foto's rust copyright disclaimer