SlimRenoveren - AANMOEDIGINGSPRIJS

              

Inschrijver

naam: Sean Vos
   
Titel inzending: SlimRenoveren, ontwikkeling van een renovatiesysteem voor de naoorlogse woningvoorraad
   
Onderwijsinstelling  
Naam: Technische Universiteit Eindhoven
Faculteit: Bouwkunde
Studierichting: Building Technology (Bouwtechnisch Ontwerpen)
Betrokken Vakdocent: Jos Lichtenberg
   
Contactinfo inzender  
Email: sean@slimrenoveren.nl

Het project

Binnen het SlimRenoveren afstudeerproject is een methode ontwikkeld om naoorlogse rijtjeswoningen eenvoudig ingrijpend te kunnen opknappen door het vervangen van de schil. De woningschil vervangen door volledig geprefabriceerde, goed geïsoleerde elementen. Ook is het mogelijk om de woning uit te breiden met geprefabriceerde uitbreidingsmodules, waardoor een ruimere entree, woonkamer, badkamer en slaapkamer ontstaat. Door de verregaande prefabricage blijft de overlast voor de bewoner beperkt. De bewoner kan tijdens de renovatie daarom gewoon thuis blijven.

Hout speelt een belangrijke rol in dit project. Verschillende materialen zijn onderzocht en overwogen voor toepassing in de constructie van de componenten. Hout kwam hierbij als beste keuze uit de vergelijking.

Motivatie

Allereerst speelt de toepassing van hout een hoofdrol in dit project. Er is optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden om met hout een lichte constructie te maken, die gemakkelijk aansluit op de bestaande woning.

Daarnaast biedt het project inzicht in de mogelijkheden voor de toepassing van hout binnen de renovatiesector. Het resultaat laat zien dat er grote mogelijkheden zijn voor de toepassing van hout bij de 1,3 miljoen naoorlogse rijtjeswoningen in Nederland. Hout wordt al volop ingezet bij het optoppen van grondgebonden woningen en appartementencomplexen, maar ook een uitbreiding aan de voor- of achterzijde is te realiseren. Ook zonder uitbreiding zijn er mogelijkheden om hout in te zetten voor schilrenovaties.

Het afstudeerproject is nu afgerond, maar daarmee stoppen wij niet. SlimRenoveren gaat door als startup van de TU/e, met als doel de methode te realiseren en de aandacht te vestigen op de mogelijkheden van innovatieve renovatieconcepten op de kaart te zetten. Het winnen van de WoodChallenge zou een geweldige motivatie betekenen om dat doel te bereiken!

NB: op de foto's rust copyright disclaimer