Natuurbelevinghostel Munnikenland - 1e PRIJS

              

Inschrijver

naam: Linda Verhoeven en Tim van der Grinten
   
Titel inzending: Natuurbelevinghostel Munnikenland
   
Onderwijsinstelling  
Naam: Avans Hogeschool
Faculteit: ABI
Studierichting: Bouwkunde
Betrokken Vakdocent: Gie Steenput
   
Contactinfo inzender  
Email: timvdgrinten@hotmail.com

Het project

Een half jaar geleden zijn wij begonnen met het schrijven van een thesis over hout en natuur. In deze thesis hebben we een poging gedaan de bijzondere aantrekkingskracht van het materiaal hout en de verbinding die het met de mens en natuur heeft te beschrijven.

Deze thesis hebben we in de afstudeerfase gekoppeld aan het ontwerpen van een natuurbelevinghostel in Munnikenland. Deze opdracht is mede tot stand gekomen door ARK natuurontwikkelingen, die bezig zijn met een plan voor dit gebied.

De manier waarop het gebouw een relatie aangaat met zijn omgeving vormt de basis van het ontwerp. Het concept bos kan namelijk op vele manieren vertaald worden. Welk type bos past bij Munnikenland? Onze eerste studies combineerden het concept bos met de vormgeving van de forten in de omgeving. De vormentaal kwam voort uit het bekende polygonale fortsysteem (de bekende stervormige vestingen zoals die van het vestingstadje Naarden). Het resultaat was echter dat het gebouw naar ons gevoel gelezen werd als een fort op palen en niet als een natuurlijke toevoeging aan de omgeving.

Bij het verdichten van het ontwerp verschoven een aantal vertalingen in het ontwerp. De oude verdeling was:

 • Boomhutten
 • Overkapping als bladerdak
 • Overige gebouwvolumes onder bladerdak geplaatst.

 
Deze verdeling gaf het eerder aangegeven effect van een winkelcentrum en zeker geen ‘’bos’’. Het oude concept had een opdeling in verschillende types volumes. Dit verstoorde de eenheid die we zochten in het ontwerp.

Het nieuwe doorontwikkelde concept ging niet langer uit van verschillende op zichzelf staande volumes. Volumes waren nu aan en in elkaar gegroeid. Soms kon de individuele boom nog herkend worden, maar het vormde nu een eenheid. De materialisering van de gevel moest deze eenheid benadrukken en zou als een soort kleed over het gebouw heen getrokken worden.

De opbouw van het nieuwe ontwerp was daarnaast niet langer een verdeling van functies die als verschillende volumes te herkennen waren, maar vooral een horizontale splitsing. De splitsing tussen de bomen en het daar boven hangende bladerdak.

Bij het uitwerken van het SO en het VO ontwerp liepen we uiteindelijk twee keer tegen hetzelfde probleem aan. De basis van het ontwerp, namelijk de boomhut of boom, was niet duidelijk genoeg gedefinieerd. Eigenlijk is het hele ontwerp terug te leiden naar de opbouw van alleen dit element. Het architectonisch verhaal, de routing en beleving waren al voor een groot deel beschreven, maar de vertaling vergde nog meer verfijning.

Tijdens het ontwerpen van de route hebben we getracht de rijkdom aan ervaringen die in een bos mogelijk zijn te inventariseren. De verschillende boservaringen vormen samen de symbolische route van het gebouw en de daaruit volgende ruimtes:

 • Boomstam/bos laag
 • Gaten in bos die kolomvrij zijn, ook wel tra genoemd
 • Verdichtingen in het bos die de bezoeker zijn weg door het bos laten vinden.
 • Grote bijeenkomstruimtes gebouw
 • Bladervolume
 • Privé ruimtes hostel
 • Luxere loungeruimtes
 • Panoramedek

NB: op de foto's rust copyright disclaimer