Staal-hout verbinding met DVW en geëxpandeerde buis

              

Inschrijver

naam: Martijn Monné
   
Titel inzending: Staal-hout verbinding met DVW en geëxpandeerde buis
   
Onderwijsinstelling  
Naam: Technische Universiteit Eindhoven
Faculteit: Bouwkunde
Studierichting: Bouwkunde
Betrokken Vakdocent: dr. ir. A.J.M. Leijten
   
Contactinfo inzender  
Email: m.h.monne@student.tue.nl

Het project

Het onderzoek betrof een nieuw type verbinding tussen houten en stalen elementen. Het was zowel theoretisch als praktisch onderzoek naar de eigenschappen van deze verbinding. Alle parameters van de verbinding zijn doordacht. Een aantal is gevarieerd om te kijken wat de effecten op de sterkte, stijfheid en ductiliteit van de verbinding was. Een goede opzet, degelijke uitvoering en grondige analyse hebben tot een mooi resultaat geleid. Alle  twijfels over deze verbinding heb ik kunnen wegnemen.

Motivatie

Dit onderzoek verdient het om te winnen vanwege de innovatieve verbinding die nu beschikbaar is voor de praktijk. Deze verbinding heeft danig goede eigenschappen, dat deze beter presteert dan vele oudere verbindingen. In een breed scala aan toepassingen kan de verbinding zijn waarde bewijzen, wat ook goed nieuws is voor houtconstructies in het algemeen. Het onderzoek geeft door zijn degelijkheid en volledigheid betrouwbare en praktische richtlijnen voor het gebruik ervan. Door onderzoek naar de praktische toepassing is er bovendien een groot probleem ontdekt, wat nu kan worden voorkomen. De uitgebreide verslaglegging van het onderzoek maakt het ook makkelijk om eventueel vervolgonderzoek uit te voeren. Het onderzoek heeft de verbinding rijp gemaakt voor een glanzende carrière.

NB: op de foto's rust copyright disclaimer