Stadhuis Deventer

              

Inschrijver

naam: XP-architecten: Joost van Rooijen, Roald Roelofs, Harmen de Jong, Gerto Kwant
   
Titel inzending: Stadhuis Deventer
   
Onderwijsinstelling  
Naam: Hogeschool Saxion
Faculteit:
Studierichting: HBO bouwkunde
Betrokken Vakdocent:
   
Contactinfo inzender  
Email:  joostvanrooijen@hotmail.com

Het project

Het project bevind zich in de binnenstad van Deventer. Het gaat hierbij om een situatie waarin binnen de oude stadskern van Deventer een nieuw stadskantoor ontworpen moet worden. In de huidige situatie staat hier nog een stadskantoor welke nog in gebruik is. Dit stadskantoor mag gesloopt worden, of worden geïntegreerd in een nieuw ontwerp.

Motivatie

Na het uitgebreide vooronderzoek en het trekken van conclusies hieruit hebben we een concept opgesteld. Het concept is opgesteld vanuit de situatie die nu aanwezig is in het centrum van Deventer. Het centrum van Deventer is opgebouwd uit veel verschillende gebouwen. Deze gebouwen hebben verschillende materialen, kleuren, dakvlakken en vormen. De verscheidenheid is volop aanwezig, het mooie is wel dat ondanks deze verscheidenheid het centrum toch als eenheid wordt ervaren. Dit is wat ook in ons gebouw terug zal komen en is tevens ons hoofdconcept, “Eenheid in verscheidenheid.”

NB: op de foto's rust copyright disclaimer