Stoel in de stad - AANMOEDIGINGSPRIJS

              

Inschrijver

naam: Marjolein Dekker
   
Titel inzending: Stoel in de Stad
   
Onderwijsinstelling  
Naam: TU Delft
Faculteit: Bouwkunde
Studierichting: Architectuur
Betrokken Vakdocent: Henriette Bier
   
Contactinfo inzender  
Email: mcd238@gmail.com

Het project

Het startpunt van mijn afstudeerproject is een onderzoek naar de stedelijke condities in New York City, waarin privé stoelen geplaatst in de openbare ruimte de markering vormen voor een (tijdelijke) toe-eigening van het publieke domein.
Het interactieve vermogen van de onderzochte zitgelegenheden vormde de inspiratie voor het ontwerp van Stoel in de Stad; een publiek bouwwerk dat mensen uitnodigt plaats te nemen in de openbare ruimte.

Motivatie

Het ontwerp laat op innovatieve wijze zien hoe hout in de architectuur kan worden toegepast, gebruikmakend van moderne teken- en verwerkingstechnieken. De nieuwe interpretatie van het materiaal levert een bijzonder constructieprincipe en geeft het ontwerp zijn definitieve, eigenzinnige vorm.

NB: op de foto's rust copyright disclaimer