The Hexagon

              

Inschrijver

naam:  Bianca Jacobs
   
Titel inzending: The Hexagon
   
Onderwijsinstelling  
Naam: Hogeschool Zuyd
Faculteit: Bouw
Studierichting: Bouwkunde, differentiatie Constructie
Betrokken Vakdocent: Dhr. ing. H. Adams
   
Contactinfo inzender  
Email:  

Het project

Op Avantis zullen de komende jaren binnen het kader van de ‘wijk van morgen’ een 4-tal permanente duurzame gebouwen gerealiseerd worden. Voor en tijdens de bouw van deze 4 gebouwen dienen de medewerkers van het project op het terrein te kunnen werken en overleggen en dienen (groepen) geïnteresseerden ontvangen en voorgelicht te kunnen worden. Hiertoe zal een tijdelijke informatiecentrum gebouwd worden dat tevens ruimte biedt aan medewerkers. Dit informatiecentrum annex bouwkeet heeft een tijdelijk karakter; het zal slechts 3 tot 5 jaar blijven staan. Bij het ontwerpen zal dit een grote rol spelen, het ontwerp is hier dan ook op gebaseerd d.m.v. hergebruik van bouwelementen. Andere eisen aan het gebouw zijn: energie nul bouwen en een integraal ontwerp.

Motivatie

Innovatie is het sleutelwoord, zonder innovatie staan we stil en stilstand is achter uitgang!  
Wij hebben een innovatieve bouwmethode bedacht, niet alleen een uitdagend ontwerp. De bouwmethode zien wij als de toekomst doordat het idee duurzaam, verplaatsbaar, demontabel en multifunctioneel is.
In dit ontwerp, buiten de ramen en bouten, is er enkel hout als bouwmateriaal gebruikt, zelfs de fundering is van hout gemaakt.
Wij zijn van mening dat ons concept meer bekendheid verdient en zeer zeker een goede basis kan vormen voor toekomstige gebouwen.

NB: op de foto's rust copyright disclaimer