Design of an Outrigger Structure for Tall Timber Buildings

              

Inschrijver

naam: Bas Boellaard
   
Titel inzending: Design of an Outrigger Structure for Tall Timber Buildings
   
Onderwijsinstelling  
Naam: Technische Universiteit Eindhoven
Faculteit: Architecture, Building and Planning
Studierichting: Master bouwkunde
Afstudeerrichting: Structural Design
Studiejaar: 2
Betrokken vakdocent: Prof. A.J.M. Jorissen
Overige begeleiding: Dr.ir. S.P.G. Moonen (Universitair hoofddocent)
   
Contactinfo inzender  
E-mail: basboellaard@gmail.com

Het project

Ontwerp van een houten outriggerconstructie voor een 20 verdiepingen gebouw. Tijdens het ontwerpproces is de nadruk gelegd op de bruikbaarheidsgrenstoestand, waarbij vervormingen en het dynamisch gedrag maatgevend zijn voor het ontwerp. Voor de analysen zijn verschillende ontwerpmethoden toegepast; van eenvoudige handberekeningen tot het gebruik van een Eindige Elementen programma om het gedrag onder zowel statische belastingen als dynamische (wind)belastingen te onderzoeken.Constructieve elementen zijn gecontroleerd op sterkte aan de hand van Eurocode 5. Verbindingen zijn eveneens op sterkte ontworpen. Daarnaast is de invloed van de verbindingen (vervormingen in de BGT) op het gedrag van de constructie onderhevig aan statische- en dynamische windbelastingen onderzocht. Dit heeft tot interessante bevindingen geleid welke van grote belang zijn voor een houtconstructie van een 20 verdiepingen gebouw.
Het resultaat van dit ontwerp/onderzoeksproject heeft de haalbaarheid aangetoond voor een outriggerconstructie in hout voor hoge gebouwen.

Motivatie

Steden worden dichter, de vraag naar duurzame oplossingen voor hoge gebouwen neemt toe. Daarbij is het van grote waarde om de rol van hout als bouwmateriaal te definiëren. Nieuwe materialen en toepassingen in hout hebben de mogelijkheden voor hoogbouw in hout de laatste jaren vergroot. Bij het ontwerp van een houtconstructie voor een gebouw van 20 verdiepingen is het gedrag in de BGT (vervormingen en windtrillingen) van doorslaggevend belang. Onderzoek hiernaar is essentieel voor de haalbaarheid van zulke projecten. Een outrigger constructie in hout is een nieuwe toepassing en combineert zowel de benodigde constructieve stijfheid als de gewenste flexibiliteit in ruimte-indeling voor dit type gebouw. Dit project heeft aangetoond dat hout een natuurlijk alternatief is voor hoge gebouwen in plaats van de gangbare constructies van beton en staal. Daarnaast laat dit project zien wat de mogelijkheden zijn met hét bouwmateriaal van de 21ste eeuw.

NB: op de foto's rust copyright disclaimer