Een kloppend dorpshart

              

Inschrijver

naam: Hasana Haidari
   
Titel inzending: Een kloppend dorpshart
   
Onderwijsinstelling  
Naam: Technische Universiteit Eindhoven
Faculteit: Bouwkunde
Studierichting: Architectuur en Techniek
Studiejaar: 2
Betrokken vakdocent: ir. G. Lindner
Overige begeleiding: ir. L.A. Schaijk (Projectbegeleider)
   
Contactinfo inzender  
E-mail: hasana_haidari@hotmail.com

Het project

De Beckart is het dorpshuis van Nijnsel, een klein dorp ten noorden van Eindhoven. Dit dorpshuis is aan vernieuwing toe. Zowel aanpassingen op gebouwniveau als op stedenbouwkundig niveau zijn noodzakelijk om het doodse dorpshart weer te laten kloppen.

Motivatie

In mijn ontwerp klopt de rol van hout op alle schaalniveaus. Hout laat het dorpshart weer kloppen en is hier niet weg te denken. Het geeft het dorpshuis en het dorpscentrum een warme sfeer waardoor de bewoners van Nijnsel zich daar meer thuis zullen voelen. Mijn vrouwelijke manier van ontwerpen en de eigenschappen van hout vullen elkaar aan en versterken elkaar. Het materiaal helpt mij om tot een gevoelig en robuust evenwicht te komen.

NB: op de foto's rust copyright disclaimer