Herontwerp ‘Brede School Sluiskil’ - GENOMINEERD

              

Inschrijver

namen: Sjaak Klaassen & Niek de Ridder
   
Titel inzending: Herontwerp ‘Brede School Sluiskil’
   
Onderwijsinstelling  
Naam: Hogeschool Zeeland
Faculteit: Academie voor Technologie & Innovatie
Studierichting: Built Environment (Bouwkunde)
Afstudeerrichting: Uitvoering & Architectuur
Studiejaar: 4de jaar (afstuderen)
Betrokken vakdocent: dhr.ing. W. Audenaert arch. AvB
Overige begeleiding: dhr.ing. A.J. Krijger (Docent)
   
Contactinfo inzenders  
E-mail: Klaassenboot@hotmail.com
deRidder.niek@gmail.com

Het project

Het verschijnt de laatste jaren steeds vaker in de media: “bedreiging economie door stijgende grondstofprijzen”. De focus in de bouwwereld is voornamelijk gericht op het besparen van energie, krijgen zaken als afvalproblemen, grondstofprijzen en schade aan ecosystemen minder prioriteit. Dit is een goede aanleiding om als student te onderzoeken hoe we deze problemen kunnen voorkomen of oplossen. Door deze problemen te onderzoeken in groepsvorm worden beide afstudeerrichtingen (uitvoering en architectuur) vertegenwoordigd in het onderzoek.

De Nederlandse bouwwereld staat voor een grote koerswijziging op het gebied van materiaal- gebruik en productie. Bouwkosten stijgen, onder andere door stijgende grondstof- en energieprijzen, met gemiddeld 8% per jaar. Fabrikanten zijn anno 2012 actief begonnen met het veranderen van productie processen en het ontwikkelen van alternatieve (duurzame) materialen. De tijd van ontwerpen en materiaaltoepassing alleen op basis van prestatie is verleden tijd. Milieubelasting zal een leidende rol gaan spelen bij ontwerpen en materiaaltoepassing. De Cradle to Cradle (C2C) filosofie is tot op heden, het enige (bouwkundig) model dat een oplossing biedt voor catastrofale milieuproblemen op de lange termijn (2020-2030). Het C2C concept gaat uit van de doelstelling ‘afval is voedsel’. Door duurzame productie en toepassing van materialen kunnen deze opnieuw gebruikt of gerecycled worden, met geen of nauwelijks kwaliteitsverlies. Hierdoor blijven materialen in hun eigen cyclus. De afhankelijkheid van grondstoffen en energie wordt hiermee sterk gereduceerd.

Motivatie

Voor de constructie, vloeren en wanden is het materiaal hout gebruikt. Hout is een natuurlijk product. Bij het ontwerp zijn massieve houten Nur Holz wanden toegepast. Deze dragende houten wanden zijn  een nieuw innovatief product op de Nederlandse bouwmarkt. De prefab massieve houten wanden zijn het unicum van de Brede School Sluiskil. Hout zorgt voor een rustgevende werking en vermindert stress bij scholieren (psychologisch onderzoek Oostenrijkse Joannneum Research instituut d.d. 2010).
De houten wanden zijn uitermate geschikt als brandscheiding (300 minuten brandwerend).
Ook geluidswering en op het gebied van warme accumulatie zijn de wanden prima toepasbaar voor het project. De houten wanden zijn stootvast en daardoor goed geschikt als toepassing in scholen of multifunctionele gebouwen. Door de houten wanden toe te passen in combinatie met houten verdieping- en dakvloeren  krijgt het binnenklimaat van het gebouw een natuurlijk karakter en het versterkt het de sociale cohesie. Doordat de houten wanden niet onderling worden verlijmd passen de wanden volledig binnen het milieubewust bouwen en de Cradle to Cradle filosofie. De wanden kunnen zowel in de biologische en technologische cyclus worden hergebruikt. Ook op het gebied van onderhoud zijn de houten wanden goed geschikt voor toepassingen in schoolgebouwen.

Het ontwerp is niet alleen gericht op materiaalkeuzes. Met dit ontwerp kunnen wij naast de toepassing van duurzame materialen, ook een energieneutraal gebouw garanderen. Alle onderdelen van bouwkunde, zoals constructie, bouwfysica, architectuur, duurzaamheid zijn samengebracht tot één ontwerp.

Beleving, ruimtelijk, sociale cohesie en natuurlijke bouwmaterialen  zijn in het ontwerp gecombineerd met ecologische kwaliteit (‘Planet’),  economische kwaliteit (‘Profit’) en sociale kwaliteit (‘People’). Door met creativiteit en gedurfde innovatieve ambitie het ontwerp tot stand te brengen kunnen we blijven voorzien in de behoeftes van de huidige en de toekomstige generaties.  Het ontwerp is onderbouwt en verantwoordt met behulp van deelverslagen, planningen, investering/ exploitatiebegrotingen, visualisaties, bestek/werktekeningen en bijhorende detaillering.

NB: op de foto's rust copyright disclaimer