Hoogbouw met Cross Laminated Timber

              

Inschrijver

naam: Ronald Koets
   
Titel inzending: Hoogbouw met Cross Laminated Timber
   
Onderwijsinstelling  
Naam: Technische Universiteit Eindhoven
Faculteit: Bouwkunde
Studierichting: Architecture, Building and Planning
Afstudeerrichting: Structural Design
Studiejaar: 2011/2012
Betrokken vakdocent: dr.ir. A.J.M. Jorissen
Overige begeleiding: ir. A.J.M. Leijten
   
Contactinfo inzender  
E-mail: ronaldkoets@hotmail.com

Het project

Hoogbouw met hout spreekt tot de verbeelding. Tot nog niet zo heel lang geleden was de hoogte van houten gebouwen in veel landen wettelijk gelimiteerd vanwege de brandbaarheid van het materiaal hout. Zo langzamerhand is men doordrongen van het feit dat de begrippen brandbaarheid en brandwerendheid niet mogen worden verward en is de hoogte niet langer gelimiteerd. Na de realisatie van het Murray Grove project in London, 9 verdiepingen volledig uit hout in dit geval CLT, lijkt hoogbouw met hout in een stroomversnelling te geraken.

Aan de Technische Universiteit Eindhoven heeft de uitdaging, die hoogbouw met hout heeft, tot op heden geleid tot slechts vijf afstudeerprojecten. Een ervan betreft hoogbouw met het traditionele houtskeletbouw concept, dat al snel de beperkingen toont. In de overige vier projecten worden ligger-kolom structuren bestudeerd al dan niet voorzien van CLT wanden.

Motivatie

Aan de Technische Universiteit Eindhoven heeft de uitdaging, die hoogbouw met hout heeft, tot op heden geleid tot slechts vijf afstudeerprojecten. Een ervan betreft hoogbouw met het traditionele houtskeletbouw concept, dat al snel de beperkingen toont. In de overige vier projecten worden ligger-kolom structuren bestudeerd al dan niet voorzien van CLT wanden.

Deze studie gaat in op de mogelijkheid om CLT panelen als invulwand ten behoeve van de stabiliteit te gebruiken. Het is een allesomvattend onderzoek waarbij zowel literatuur, numeriek- als experimenteel onderzoek is verricht.

Hoogbouw met hout heeft de toekomst en daarom is het van belang hier onderzoek naar te doen. Hoogbouw met hout biedt tal van voordelen als het bijvoorbeeld gaat om de ecologische aspecten. Daarnaast zijn onderwerpen als geluidsisolatie en brandbaarheid slechts aandachtspunten in plaats van probleempunten.

NB: op de foto's rust copyright disclaimer