Houten zwembadoverkappingen

              

Inschrijver

naam: Erik Bernhart
   
Titel inzending: Integratie van constructie en akoestiek bij het ontwerp van houten zwembadoverkappingen
   
Onderwijsinstelling  
Naam: Technische Universiteit Eindhoven
Faculteit: Bouwkunde
Studierichting: Architecture, building and planning
Afstudeerrichting: Structural design
Studiejaar: -
Betrokken vakdocent: Andre Jorissen
Overige begeleiding: Ad Leijten (prof. Afdeling hout)
   
Contactinfo inzender  
E-mail: erikbernhart@hotmail.com

Het project

Het onderwerp van mijn masterscriptie gaat over de toepassing van houten zwembadoverkappingen waarbij is gezocht naar de integratie van het constructieve systeem met een goed akoestisch werkend systeem. Hierbij is gezocht naar een ontwerp waarin een goed akoestisch klimaat aanwezig is, zonder afbreuk te doen aan het constructieve, en esthetische ontwerp. Voor de verbetering van de akoestische eigenschappen zijn ontwerpberekeningen gemaakt  in samenwerking met Level Acoustics(lab op de Tu/e) en  aanbevelingen gedaan. Hierna zijn een aantal constructievarianten ontworpen waarin de akoestische aanbevelingen zijn verwerkt. Het uiteindelijke ontwerp is op zowel constructief als akoestisch gebied getoetst. Bij dit systeem  zijn de constructieve en akoestische eigenschappen geoptimaliseerd waardoor een economisch , constructief licht, en akoestisch werkend geheel ontstaat.

Motivatie

De integratie van het constructieve en akoestische ontwerp heeft geresulteerd in een systeem dat toepasbaar is voor het verbeteren van het akoestisch klimaat in grote ruimtes dus ook buiten de toepassing van zwembaden. Vanuit het bedrijfsleven is al enige interesse getoond in het ontwerp waarbij constructieve en akoestische eigenschappen van bijvoorbeeld  Kerto platen en Sonans panelen gecombineerd worden. Met de inzending van dit onderwerp wil ik een groter publiek bereiken en interesse kweken voor het verder uitwerken van de  toepassing van akoestische (geperforeerde) panelen in het constructieve systeem, aangezien de invloed van perforaties op de sterkte en stijfheid van dergelijke panelen naar mijn weten nog niet door bedrijven of onderzoeksinstellingen zijn onderzocht.

NB: op de foto's rust copyright disclaimer