Niet prismatische gelamineerde houten elementen

              

Inschrijver

naam: Geert Brouwers
   
Titel inzending: Niet prismatische gelamineerde
houten elementen
   
Onderwijsinstelling  
Naam: Technische Universiteit Eindhoven
Faculteit: Bouwkunde
Studierichting: Constructief Ontwerpen
Afstudeerrichting: Houtconstructies
Studiejaar: 2010
Betrokken vakdocent: prof. dr. ir. A.J.M. Jorissen
Overige begeleiding: dr.ir. A.J.M. (Ad) Leijten
(Universitair Hoofddocent)
   
Contactinfo inzender  
E-mail: geert.brouwers@gmail.com

Het project

De spanningsverdeling in niet prismatische houten liggers zijn niet te berekenen met de gebruikelijke formules voor prismatische liggers. Ten gevolge van niet evenwijdig aan de houtvezel verlopende randen treden er spanningen loodrecht op de houtvezel en schuifspanningen op. Aan het bepalen van deze spanningen, analytisch en numeriek, is in het verleden (rond 1980) aandacht besteed De formules waarmee de spanningen worden berekend zijn niet doorzichtig. Het doel binnen mijn afstuderen is een brede basis te leggen voor vervolg onderzoek naar de spanningsverdeling bij niet prismatische houten liggers, waarbij de achtergrond van de verschillende geldende formules in de norm duidelijk en helder is.

Motivatie

Mijn afstuderen is een brede basis voor vervolg onderzoek naar de spanningsverdeling bij niet prismatische houten liggers, ondersteund door een literatuur, theoretisch, numeriek en experimenteel onderzoek. Om te kunnen innoveren in hout is onderzoek naar het materiaal nodig, Dit onderzoek draagt hier zeker een steentje aan bij.

NB: op de foto's rust copyright disclaimer