Living Tree Pavilion - GENOMINEERD

              

Inschrijver

naam: Anne Nuijten
   
Titel inzending: Living Tree Pavilion
   
Onderwijsinstelling  
Naam: Technische Universiteit Delft
Faculteit: Civiele Techniek en Geowetenschappen
Studierichting: Civil Engineering
Afstudeerrichting: Structural Engineering
Studiejaar: 5
Betrokken vakdocent: Prof.dr.ir. J.W.G. van de Kuilen
Overige begeleiding: Drs. W.F. Gard
(Wetenschappelijk onderzoeker en
projectleider aan de TU Delft)
   
Contactinfo inzender  
E-mail: annenuijten@gmail.com

Het project

Een levende boom is een van de oudste constructiematerialen die onze aarde heeft voortgebracht. Bomen hebben een uniek ingebouwd optimalisatieproces wat geen enkel ander constructiemateriaal bezit. Ze zijn in staat zwakke plekken in de constructie te repareren en reageren op veranderende belastingen door extra hout aan te maken daar waar ze het nodig hebben.
Het Living Tree Pavilion is een paviljoen waarvan de draagconstructie bestaat uit met elkaar vergroeide lindebomen die paarsgewijs in een cirkel worden geplant. Twee bomen worden telkens naar elkaar toe gebogen en door middel van twee verschillende levende en groeiende verbindingen met elkaar verbonden. Op vier meter hoogte wordt een bezoekersplatform geplaatst welke uiteindelijk door de bomen gedragen zal worden. Berekend is dat de levende constructie en de daarbij behorende levende verbindingen na ongeveer 8 jaar sterk genoeg zullen zijn om deze belastingen af te kunnen dragen.
Een levende constructie is een alsmaar veranderende, groeiende en bovenal zeer inspirerende constructie. De vorm blijft in ontwikkeling, altijd werkt het aan een optimale spanningsverdeling. Het Living Tree Pavilion is geconstrueerd uit levende bomen die op een prachtige manier samenwerken in één systeem waarin er ruimte is voor de wensen van de gebruiker, een ruimte in balans met de omgeving, waar mensen zich op hun best voelen en waar de constructieve mogelijkheden en de technische potentie van de bomen ten volste wordt benut.

Motivatie

Bij toepassing van levende bomen als constructiemateriaal wordt er optimaal gebruik gemaakt van de sterkte- en duurzaamheideigenschappen van het hout, zoals het vermogen reactiehout aan te maken om de spanningen beter op te kunnen nemen, het intact houden van de vezels waardoor de sterkte behouden blijft en het behouden van de schors welke een natuurlijke bescherming biedt. Bouwen met levende bomen is zeer duurzaam, bomen creëren een balans in het CO2 niveau en zijn de ultieme C2C draagconstructies, het is een volgende stap naar een duurzame wereld.
Dit afstudeerproject is de eerste stap in Nederland om de mogelijkheden van levend hout als constructiemateriaal te onderzoeken en de sterkte van de constructie als geheel en die van de twee verschillende toegepaste levende verbindingen te berekenen. Doordat het project ook daadwerkelijk gebouwd wordt in de Botanische Tuin in Delft kan de ontwikkeling van de verbindingen bijgehouden worden en daarnaast laat het de bezoekers zien wat de mogelijkheden zijn van levend hout als constructiemateriaal.

NB: op de foto's rust copyright disclaimer