Singelgrachtpromenade

              

Inschrijver

naam: Ruud van Ginneken
   
Titel inzending: Singelgrachtpromenade
ruimtelijke ontdekkingstocht door een lineair park
   
Onderwijsinstelling  
Naam: Technische Universiteit Eindhoven
Faculteit: Bouwkunde
Studierichting: Architectuur
Afstudeerrichting: Architecture & Urban Cultures
Studiejaar: 2009/2010
Betrokken vakdocent: prof.dr.ir. Pieter van Wesemael
   
Contactinfo inzender  
E-mail: ruudvginneken@gmail.com

Het project

De Amsterdamse Singelgrachtzone is de strook rondom het centrum waar de voormalige stadswallen zich bevonden. Na de ontmanteling hiervan ontstond een lineair ‘void’ met bijzondere objecten en plekken. De Singelgrachtpromenade is een ontwerpend onderzoek waarbij deze plekken zijn verbonden en bereikbaar gemaakt voor de voetganger. Allerlei kleinschalige ingrepen zijn ontworpen met een overkoepelende vormentaal en materialisering, waardoor een leesbare route is ontstaan met een sequentie van bijzondere ruimtelijke ervaringen. Houten latten en lamellen zijn als bekledingmateriaal gevouwen om bestaande en nieuwe structuren. De ingreep neemt zo allerlei vormen aan: pad, trap, zitmeubel, steiger, brug, folly, zuil, colonnade, railing, screen, afdak, kiosk, hellingbaan. Een aantal voorbeeldlocaties zijn uitgewerkt tot een Singelgrachtpromenade toolbox.

Motivatie

De Singelgrachtpromenade laat bij uitstek zien hoe de toepassing van hout in de openbare ruimte als leidend accentmateriaal kan leiden tot een leesbare stedenbouwkundige structuurdrager. Een ‘reclame’ voor hout in de openbare ruimte/ stedenbouw. Daarnaast nemen de relatief kleinschalige en goedkope ingrepen met hout als bekledingsmateriaal een verscheidenheid aan vormen aan. Hiermee kan het ontwerp niet alleen ruimtelijk reageren op de diversiteit van de openbare ruimte van de Singelgracht, maar kan het ontwerp tevens gezien worden als een expositie van de mogelijkheden van hout als materiaal in de openbare voetgangersruimte. Dus ook een ‘reclame’ in een innovatieve vormentaal voor de diversiteit in toepassingmogelijkheden van hout. Hoewel de uitwerking vooral op conceptueel niveau heeft plaatsgevonden, geven de doorsneden al een duidelijk beeld van de technische uitvoerbaarheid.

NB: op de foto's rust copyright disclaimer