Terug naar de basis

              

Inschrijver

naam: Renske van Dieren
   
Titel inzending: Terug naar de basis
Belevingsgericht bouwen voor mensen met dementie
   
Onderwijsinstelling  
Naam: TU Delft
Faculteit: Bouwkunde
Studierichting: Architectuur
Afstudeerrichting: Architectuur - Explore Lab 11
Studiejaar: afstudeerjaar
Betrokken vakdocent: Luc Willekens (architectuurdocent)
Overige begeleiding: Elise van Dooren (bouwtechnologie docent)
   
Contactinfo inzender  
E-mail: renskevandieren@gmail.com

Het project

Het aantal dementerenden stijgt de komende decennia snel. Hierin is de rol van de architect om de fysieke omgeving voor mensen met dementie te ontwerpen, gebaseerd op hun perceptie. Om de omgeving voor een dementerende herkenbaarder te maken, zijn de ontworpen woongebouwen gebaseerd op verschillende archetypes. Hierdoor heeft ieder gebouw een duidelijk karakter dat tot uitdrukking komt in de vorm en materiaalkeuze van het gebouw. Eén van de gebouwen is gebaseerd op het archetype boomhut. Het gebouw staat op houten kolommen, met een boom in het midden. De samengestelde kolommen vormen op maaiveldniveau een ‘bos’, wat visueel samenwerkt met de echte omliggende bomen. Deze kolommen zijn ook in het gebouw zichtbaar, wat de zintuiglijke beleving prikkelt – en dan met name de tastzintuigen. De gevel is gemaakt van gestapelde houten planken waarin vlakverdeling en reliëf een belangrijke rol spelen. Dit houten gebouw heeft een eigen karakter, wat de leesbaarheid van de omgeving voor mensen met dementie ten goede komt.

Motivatie

Duidelijke en overtuigende motivatie waarom jouw inzending het verdient de WoodChallenge 2012 te winnen
In 2040 is een half miljoen mensen in Nederland dement. Hierin is het de rol van de architect om de fysieke omgeving van de dementerenden te ontwerpen, waarbij rekening dient te worden gehouden met de perceptie van mensen met dementie. De materialisatie van gebouwen, met in het bijzonder het materiaal hout, heeft in dit ontwerp een belangrijke plaats gekregen in het ontwerpen van een woonomgeving voor deze doelgroep. De bouwtechniek en de architectuur vormen een eenheid. Beide zijn ontworpen vanuit het uitgangspunt de beleving van de dementerenden te faciliteren, waarmee ingespeeld wordt op de maatschappelijke ontwikkeling van de komende decennia.

NB: op de foto's rust copyright disclaimer