Trek-in - 1e PRIJS

              

Inschrijver

naam: Xaviera Burón Klose en Tim van der Grinten
   
Titel inzending: Trek-in | duurzame trekkershut
   
Onderwijsinstelling  
Naam: Technische Universiteit Eindhoven
Faculteit: Bouwkunde
Studierichting: Architecture, Building and Planning
Afstudeerrichting: Architecture
Studiejaar: Eerste jaar Master
Betrokken vakdocent: dr.ir. S.P.G. (Faas) Moonen
Overige begeleiding: J.P.M. (John) Swagten (Universitair Docent)
   
Contactinfo inzender  
E-mail: xburonklose@live.nl

Het project

De bouwkundewinkel is begin 2010 in contact gekomen met stichting natuurkampeerterrein en stichting trekkershutten Nederland. Deze organisaties willen een nieuwe trekkershut ontwikkelen. De bouwkundewinkel heeft een prijsvraag uitgeschreven voor een nieuwe trekkershut, welke gewonnen is door Xaviera Burón Klose en Tim van der Grinten. Het winnende ontwerp vormt de basis voor dit multidisciplinaire project. Het project dient zo uitgewerkt worden dat het ontwerp ook daadwerkelijk in productie genomen zal worden. Het multidisciplinaire ontwerpen betekent een verbreding van de kennis echter zonder dat dit ten koste van de diepgang gaat. Juist door samen te overleggen ontstaan er oplossingen die alleen nooit bedacht zouden worden en leer je te kiezen voor te beste oplossing voor het project terwijl dat voor de eigen discipline wellicht een iets mindere oplossing is. Hierbij speelt ook mee dat de opdrachtgever steeds op de hoogte gehouden dient te worden.

Motivatie

Het afgelopen half jaar hebben we gewerkt aan een ontwerp dat zich in elke natuuromgeving zou moeten kunnen handhaven, haar bezoekers een warme, beschutte ruimte biedt en zorgt voor reactivering van het natuurlandschap. Mede doordat hout altijd als centrale inspiratie ingezet is heeft dit geresulteerd in een ontwerp dat de gestelde ambitie wellicht waar kan maken.

NB: op de foto's rust copyright disclaimer