Vergane Glorie

              

Inschrijver

naam: Bram Seijsener
   
Titel inzending: Vergane Glorie
een houten kapel voor de broeders Glorieux
   
Onderwijsinstelling  
Naam: Technische Universiteit Eindhoven
Faculteit: Bouwkunde
Studierichting: Architectuur
Afstudeerrichting: Architectuur
Studiejaar: 2010/2011
Betrokken vakdocent: J. Schevers
Overige begeleiding: J. Voorthuis (Extra begeleider)
   
Contactinfo inzender  
E-mail: bramseijsener@hotmail.com

Het project

Het project bestaat uit een ontwerp voor mijn afstuderen aan de architectuur opleiding van de TU in Eindhoven. Het ontwerp is een kapel voor de broeders Glorieux, wat volledig in hout is uitgevoerd. Van het materiaal tot het detail is het ontwerp volledig doordrongen met het concept van de vergankelijkheid.

Motivatie

Mijn inzending is een helder ontwerp dat persoonlijk dicht bij mij staat en een interessant concept gebruikt om bepaalde kwaliteiten van het materiaal hout naar voren te laten komen. Naast de praktische uitwerking van de vergankelijkheid op het materiaal is er ook een theoretische achtergrond met de levensduur van het gebouw en de gebruikstijd.           
Trefwoorden als: durf, uitvoerbaarheid, consistentie en apart zijn zeker van toepassing op mijn project, waardoor het een goede winnaar zou zijn.

NB: op de foto's rust copyright disclaimer