Vibrant Land

              

Inschrijver

naam: Jorrit Noordhuizen & Inge Kersten
   
Titel inzending: Vibrant Land
een houten structuur als kustverdediging.
Menselijke en natuurlijke cycli
   
Onderwijsinstelling  
Naam: Wageningen University
Faculteit: Environmental Science Group, Leerstoelgroep Landschapsarchitectuur
Studierichting: Master Landscape Architecture and Planning
Afstudeerrichting: Landschapsarchitectuur
Studiejaar: 2010/2011
Betrokken vakdocent: Dhr. Rudi van Etteger
   
Contactinfo inzender  
E-mail: jorrit.noordhuizen@gmail.com & inge.kersten@gmail.com

Het project

Hout als middel voor het ontwerpen met urgente problematiek: klimaatverandering in North Carolina, USA. In het project wordt lokaal geproduceerd hout op een unieke manier ingezet in een constructie die als kustverdediging dient. Vanaf kleine schaal wordt door het ontworpen object de groei van een beschadigd (duin)landschap gestimuleerd. Het beoogde effect van het ontwerp heeft de schaal van een hele kustlijn, met een zeer lokale oorsprong. Een speciaal ontworpen houten structuur dient door zijn multifunctionele karakter zowel natuurlijke als menselijke belangen. Het vormt een connectie tussen mens en natuur met als doel beide te verenigen in hun reactie op toekomstige onzekerheden omtrent een veranderend klimaat. Het resultaat is een robuust, veilig en levendig landschap. Dit vindt zijn oorsprong in een houten structuur, toegepast in een ontwerp op een, voor het materiaal, unieke schaal.

Motivatie

In het project is een integrale visie ontwikkeld waarin belangen en effecten (beide zowel ecologisch als menselijk) op verschillende schaalniveaus gecombineerd zijn tot een werkend, duurzaam systeem. In dit systeem speelt het gebruik van hout de hoofdrol en maakt het op een vernieuwende manier deel uit van de dagelijkse leefomgeving van mensen.
 
In het project krijgt het materiaal ‘hout’een betekenis die de belangen en voordelen voor een enkel individu ruimschoots overstijgt. Het materiaal wordt ingezet in een toegankelijke, eenvoudige, haast artistieke constructie, waarmee beoogd wordt de veiligheid van duizenden eilandbewoners aanzienlijk te vergroten. Het inzetten van een eenvoudige, slimme houten constructie op de schaal van een complete eilandenkust is uniek en niet alledaags.

Belangrijk is ook een culturele betekenis die er aan verbonden wordt. Het ontwerp is zodanig gedimensioneerd dat het de problematiek/urgentie van klimaatverandering en kustverdediging tastbaar maakt. Alhoewel de voorziene effecten een landschappelijke groei op regionale schaal voorstellen, past het ontwerp in je hand. Je kunt het veranderen en vormgeven zodat het naast het algemene belang ook een individuele betekenis krijgt.
Daarnaast is er nog een maatschappelijk-ecologisch aspect. In de voorgestelde landschappelijke kringloop is er nagedacht over de productie van het materiaal, de verwerking, het teruggeven aan de natuur, en de betekenis voor het totale landschap.

NB: op de foto's rust copyright disclaimer