Wooden Waves on Water

              

Inschrijver

naam: Sonja van der Meer
   
Titel inzending: Wooden Waves on Water
   
Onderwijsinstelling  
Naam: Technische Universiteit Eindhoven
Faculteit: Bouwkunde
Studierichting: Master in Architectuur en Master in
Constructief ontwerpen (duaal)
Afstudeerrichting: Architectuur en contructief ontwerpen
Studiejaar: 2009/2010
Betrokken vakdocent: Prof. ir. Frans van Herwijnen
Overige begeleiding: Dr. ir. Jos Bosman (Associate professor)
   
Contactinfo inzender  
E-mail: sonja.vandermeer@gmail.nl

Het project

Ter afsluiting van de masteropleidingen architectuur en constructief ontwerpen is onderzoek verricht naar het ontwerpen van voetgangersbruggen. Binnen dit onderzoek is een houten voetgangersbrug ontworpen in de binnenhaven van Duisburg. De brug bestaan uit vier houten golven die door middel van een innovatief pontonconcept drijven op het water. Het speelse ontwerp verlevendigt de omgeving, creëert een verblijfplek op het water en vormt een visuele verbinding tussen de bebouwing en het water. Door toepassing van hout wordt tevens een link gelegd tussen het stedelijke gebied en de landschappelijke kwaliteit van water en groen.

Motivatie

Het speelse ontwerp van een houten voetgangersbrug maakt optimaal gebruik van de constructieve mogelijkheden en esthetische kwaliteiten van hout. Door toepassing van ‘form  finding’ volgen ontwerp en uitvoering op natuurlijke wijze uit initiële concepten, terwijl optimaal van de materiaaleigenschappen van hout gebruik wordt gemaakt. Tevens is een nieuw constructief concept voor een tweedelig houten ponton geïntroduceerd. Vanuit esthetisch oogpunt is hout bewust ingezet om de zintuiglijke kwaliteiten van de omgeving te verbeteren en een prettige verblijfsplek te creëren. Er is niet alleen optimaal gebruik gemaakt van de materiaaleigenschappen van hout, maar deze zijn ook sterk bepalend geweest voor de vormgeving van het uiteindelijk ontwerp. Op deze wijze wordt bij uitstek duidelijk gemaakt wat de toegevoegde waarde en kwaliteiten van hout in het ontwerpproces zijn.

NB: op de foto's rust copyright disclaimer